• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เอสโซ่มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เอสโซ่มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เอสโซ่ มอบทุนการศึกษาจำนวน 55 ทุน มูลค่ารวม 550,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ โดยมี มร. เจเรมี อาร์. ออสเตอร์สต๊อก (ผู้บริหาร ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ดร. อรสา ภาววิมล (ผู้บริหารที่ 3 จากขวา) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธี

มร.เจเรมี อาร์. ออสเตอร์สต๊อก เผยว่า “เป็นเวลา 37 ปีแล้ว ที่เอสโซ่ ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อมอบทุนการศึกษาซึ่งต่อยอดมาจากกองทุนเอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จนถึงปัจจุบัน นับเป็นจำนวนถึง 2,150 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 17 ล้านบาท ให้กับนิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าให้กับสังคมไทยในอนาคต”

ดร.อรสา ภาววิมล กล่าวว่า “บริษัท เอสโซ่ฯ ได้บริจาคทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการอำนวยประโยชน์ด้านทุนทรัพย์ ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเล่าเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ บริษัทเป็นตัวอย่างของภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนส่งเสริม และให้โอกาสทางการศึกษากับนิสิตนักศึกษามาโดยตลอด”

Previous «
Next »