• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เอทีเอสไอ นำดิจิทัลเทคโนโลยี ขยายโอกาสสู่ชนบทนำระบบ LMS ช่วยยกระดับการศึกษาไทย

เอทีเอสไอ นำดิจิทัลเทคโนโลยี ขยายโอกาสสู่ชนบทนำระบบ LMS ช่วยยกระดับการศึกษาไทย

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย หรือ ATSI นำดิจิทัลเทคโนโลยี ขยายโอกาสสู่ชนบทนำระบบ LMS ช่วยยกระดับการศึกษาไทย ณ ร.ร.เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร หวังลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งสร้างเยาวชน “เก่งและดี” โดยเริ่มจากการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมระบบการติดตามผลพัฒนาทั้งนักเรียนและครูอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ร.ร.เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์ ยังเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” หรือ “Partnership School” เป็นโครงการที่รัฐบาลออกแบบเพื่อมุ่งหวังปลดล็อคปัญหาการศึกษาชาติ โดยมี ร.ร. มีชัยพัฒนา หรือ Bamboo School อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนแม่แบบ ซึ่งบริหารโดย อ.ดร.มีชัย วีระไวทยะ ปูชนียบุคคลต้นแบบผู้นำแห่งการแบ่งปันและพัฒนาการศึกษาเพื่อสังคมชนบท

Previous «
Next »