• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เอช เซม ร่วมมือกับ กฟผ. พัฒนาศักยภาพแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

เอช เซม ร่วมมือกับ กฟผ. พัฒนาศักยภาพแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

คุณวันชัย ลี้นะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด เข้ารับโล่ผู้ประกอบการที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ปี 2563-2565 สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

Previous «
Next »

Recent Posts