• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • “เส้นหมี่อบแห้งไวไว” ร่วมสนับสนุน โครงการ “เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ”

“เส้นหมี่อบแห้งไวไว” ร่วมสนับสนุน โครงการ “เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ”

นายยศสรัล แต้มคงคา (ที่ 3 ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเส้นหมี่อบแห้งไวไว ร่วมสนับสนุน “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ” จัดโดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ฯ มูลค่ากว่า 60,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้นักเรียนจำนวน 428 คนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต (ที่ 4 ซ้าย) ผู้ตรวจการแผ่นดินและนายธวัช เบญจาทิกุล (ที่ 5 ซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายชวลิต ธูปตาก้อง (ที่ 1 ซ้าย) ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน, นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ (ที่ 6 ซ้าย) เลขานุการกรม และนายเอกพงษ์ คำเทพ (ที่ 2 ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารผลิตภัณฑ์เส้นหมี่อบแห้งไวไว ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณโถง ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »