• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เลอโนโวจัดโครงการ People First “Giving Back” มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

เลอโนโวจัดโครงการ People First “Giving Back” มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมโดยคุณธเนศ อังคศิริสรรพ, ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคอินโดจีน และคุณวรพจน์ ถาวรวรรณ, ผู้จัดการประจำพม่า ลาว กัมพูชา และผู้อำนวยการส่วนธุรกิจคอนซูเมอร์ เลอโนโวในไทย ร่วมมอบคอมพิวเตอร์เลอโนโว จำนวน 10 เครื่อง ให้กับมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.กรุงเทพฯ) ผ่านโครงการ People First “Giving Back” ที่เลอโนโวทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยีอันชาญฉลาดให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส โดยมีตัวแทนจาก มยช.กรุงเทพฯ, ยูเนสโก (UNESCO) และเยาวชนในมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา

คณะผู้บริหาร บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด มอบคอมพิวเตอร์เลอโนโว ภายใต้โครงการ People First “Giving Back” แก่มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท โดยมียูเนสโก (UNESCO) และตัวแทนจากมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ

Previous «
Next »