• Homepage
  • >
  • Special Scoops
  • >
  • เริ่มแล้ว!! คาราวานอีสานอินเลิฟ (ISAN IN LOVE) ปี 5 (2565) กระตุ้นและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวพิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน

เริ่มแล้ว!! คาราวานอีสานอินเลิฟ (ISAN IN LOVE) ปี 5 (2565) กระตุ้นและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวพิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน

เที่ยวทริปพิชิตครบ 20 จังหวัดหลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน : เลย-ชัยภูมิ-นครราชสีมา-บุรีรัมย์-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์-ขอนแก่น-หนองบัวลำภู-อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ-สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร-อำนาจเจริญ-อุบลราชธานี-ยโสธร-ศรีสะเกษ-สุรินทร์ แถมโปรแกรมพิเศษ :- ขับรถวันเดียวเที่ยว2ประเทศ(แบบไปเช้า-เย็นกลับ) สุรินทร์ (ประเทศไทย) – นครวัด : นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก(ราชอาณาจักรกัมพูชา)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)โดย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์กระตุ้นและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ครั้งที่ 5 ภายใต้ชื่องาน คาราวานอีสานอินเลิฟ (ISAN IN LOVE) ปี 5 กระตุ้นและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวพิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน ในวันที่ 15-24 กันยายน 2565 (10 วัน 9 คืน) เพื่อเป็นกิจกรรมช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) หลังจากสถานการณ์ COVID เพื่อเปิดโฉมการตลาดท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ 20 จังหวัดภาคอีสาน พร้อมเปิดเกมส์การตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก มิติใหม่ส่งเสริมการขายธุรกิจท่องเที่ยว Online และ Onsite ในรูปแบบคาราวานรถยนต์ แบบท่องเที่ยววิถีใหม่ เชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์การตลาดการท่องเที่ยวภาคอีสาน ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเชื่อมั่นความเข้มแข็งยั่งยืนกับการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองในภาคอีสานต่อไป 

โดยในปีนี้ มีพันธมิตรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากส่วนกลางและ 20 จังหวัดภาคอีสาน รวมทั้งสื่อมวลชนร่วมคณะคาราวานฯ เดินทาง Onsite ประมาณ 150 ท่าน และมีผู้ติดตามทาง Online อีกไม่ต่ำกว่า 1,000 ท่าน


นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า ปีนี้คาราวานท่องเที่ยวรถยนต์พิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน (เดิม) ปรับรูปแบบกิจกรรมปีที่ 5 เป็นการเสิร์ฟเมนูท่องเที่ยวให้คณะเดินทางนำร่อง ได้สัมผัสประสบการณ์แหล่งท่องเที่ยวบริการใหม่ๆ และการเสิร์ฟประสบการณ์ท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆ เน้นเรื่องสุขภาพอนามัยบนมาตรฐานการเดินทางท่องเที่ยว เป็นรูปแบบคาราวานรถยนต์ “เที่ยวอีสานอินเลิฟ” ตอน “หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน” รวมการเดินทางกันทั้งหมด 10 วัน 9คืน เดินทางครบ 20 จังหวัดภาคอีสาน มีใบประกาศนียบัตรมอบให้หลังจากจบทริป 

โดยครั้งนี้มีพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากส่วนกลาง และสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน รวมถึง สื่อมวลชนทั้งส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค และ ททท.ทั้ง 8 สำนักงานในภาคอีสานร่วมการเดินทางซึ่งจะทำให้ทุกคนได้มีเวลาและได้รู้จักกันแลกเปลี่ยนแนวคิดกันทั้ง Online และ Onsite ร่วมคิดวางแผนจัดกิจกรรมการตลาดท่องเที่ยวนำร่องสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคอีสานไปสู่ปี 2566 ต่อไปตามแนวทางแผนการตลาดท่องเที่ยว ททท.ภาคอีสาน

เพื่อจับมือเจาะตลาดท่องเที่ยวภาคอีสานร่วมกัน เพราะ ททท. มองว่ากิจกรรมนี้เป็นเรื่อง Networking เป็นการสร้างเครือข่าย ร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ครบ 20 จังหวัดภาคอีสาน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ๆเน้นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน สินค้าบริการท่องเที่ยว ตามมาตรฐาน SHA ยกระดับงานบริการในภาคอีสานให้มีมาตราฐานสูงขึ้น 


คาราวานรถยนต์ครั้งนี้ ทำให้เกิดพลังการมีส่วนร่วมในการทำงาน และที่สำคัญ ในทุกคืนก่อนนอน ยังได้พบปะผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้บริหารระดับสูงในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางแผนการตลาดของทั้ง 8 สำนักงานภาคอีสานในปี 2566 ต่อไป

ภูป่าเปาะ ภูเขาฟูจิเมืองเลย

 และตอกย้ำแบรนด์ “ISAN IN LOVE” กับ “หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน” เปิดโฉมใหม่ เที่ยวอีสาน 3 ธรรม (วัฒนธรรม : ธรรมชาติ : ธรรมะ) กับ อีสานมุมมองใหม่ นำเสนอ 20 จุดขายใหม่ปี 2566 เป็นคลิปและทริปรายจังหวัดในภาคอีสานที่มีความต่างกัน และมีจุดขายที่ไม่เหมือนกัน  ซึ่งได้ตกผลึกแล้วว่า ภาคอีสานจะมีทิศทางการตลาดอย่างไรบ้าง โดยอาศัยการทยอยเปิดโฉมสินค้าการท่องเที่ยว

ทุกๆ วัน ใน Theme การเดินทางคาราวานรถยนต์ในครั้งนี้ ในแต่ละวัน นำเข้าสู่ Theme สินค้าและเส้นทางท่องเที่ยวอีสานในการเดินทางคาราวานรถยนต์ในครั้งนี้ กับ การตลาดท่องเที่ยวสมัยใหม่  & ISAN ONLINE ทำให้เกิดการทำงานต่อยอดท่องเที่ยวภาคอีสานในอนาคตไปสู่ “เที่ยวอีสาน สะดวก สบาย ปลอดภัยได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ผ่าน Online สื่อสารผ่านพันธมิตรเครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ลดขั้นตอนในการทำงาน  

และที่สำคัญที่สุด คาราวานปีที่ 5  ได้เปิดตัวออกสตาร์ทจุดขายใหม่ๆ รายจังหวัด กับแนวคิด “อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน” ใน Theme คาราวานอีสานอินเลิฟ (ISAN IN LOVE) ปี 5 อีสานพร้อมเที่ยวแถมยังสามารถเที่ยวอีสานเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต่อไปอีกด้วย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
IMG_20220915_155004-01
IMG_20220915_155201-01
IMG_20220915_154412-01
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
IMG_20220915_160314-01
IMG_20220915_160319-01
IMG_20220915_155237-01
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Previous
Next

Previous «
Next »