• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เยี่ยมชมบูธจำหน่ายดอกแก้วกัลยา รายได้ช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ

เยี่ยมชมบูธจำหน่ายดอกแก้วกัลยา รายได้ช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ

คุณวิไลวรรณ  ลายถมยา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมบูธจำหน่ายดอกแก้วกัลยา รายได้ช่วยเหลือ คนพิการทั่วประเทศ โดยมีคุณสุฐิตา โชติจุฬางกูร (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ให้การต้อนรับ และมีกรรมการอำนวยการสมาคมสภาฯ ได้แก่ คุณทิพวัฒน์  จลานันทวงศ์  คุณธิดารักษ์  สัจจพงษ์ ร่วมงาน ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าแพลทินัม

Previous «
Next »