• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เบเยอร์ ร่วมสนับสนุนสีในการจัดคอนเสิร์ตการกุศล BBA Charity Concert ครั้งที่ 14

เบเยอร์ ร่วมสนับสนุนสีในการจัดคอนเสิร์ตการกุศล BBA Charity Concert ครั้งที่ 14

อมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เบเยอร์ จำกัด ผู้นำสีนวัตกรรมรักษ์โลกรักคุณ มอบผลิตภัณฑ์สีให้กับผู้แทนนักศึกษาจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับนำไปใช้ตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ประกอบกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล BBA Charity Concert ครั้งที่ 14 มูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท ตามนโยบายของโครงการ Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุขที่มุ่งเน้นการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและชุมชน ควบคู่กับการประกอบธุรกิจสีที่ให้ความสำคัญกับสังคม สิ่งแวดล้อม และใส่ใจคุณภาพชีวิตคนไทยตลอดมา

ร่วมติดตามกิจกรรมดี ๆ จากโครงการ Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข” ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.beger.co.th เฟซบุ๊ค BegerPaint และไลน์ @begerpaint

#สีเบเยอร์ #สีแห่งความสุข #BegerBeHappy

Previous «
Next »

Recent Posts