• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เบเยอร์ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีกับค่ายเพื่อเด็ก สานต่อโครงการ Be Happy ปีที่ 8 มอบความสุขสู่สังคม

เบเยอร์ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีกับค่ายเพื่อเด็ก สานต่อโครงการ Be Happy ปีที่ 8 มอบความสุขสู่สังคม

อมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เบเยอร์ จำกัด มุ่งสร้างความสุขสู่สังคมตามปณิธานขององค์กร สานต่อโครงการ Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข” เป็นปีที่ 8 พร้อมมอบผลิตภัณฑ์สีทาอาคารให้กับผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำไปใช้ใน “ค่ายเพื่อนเด็ก” ณ โรงเรียนบ้านฟากห้วย ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผ่านกิจกรรมทาสีผนังโรงเรียน สร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สวยงาม นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีในสังคม พร้อมให้นักศึกษาพิการได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานทัศนคติของเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเท่าเทียมกันของมนุษย์ แม้จะมีร่างกายที่แตกต่างกันก็ตาม

ร่วมติดตามกิจกรรมดี ๆ จากโครงการ Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข” ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.beger.co.th เฟซบุ๊ค BegerPaint และไลน์ @begerpaint

#สีเบเยอร์ #สีแห่งความสุข #BegerBeHappy

Previous «
Next »