• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เบย์วา อาร์.อี. ร่วมสร้างความปลอดภัยให้การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ จัดงานสัมมนา ส่งต่อความเข้าใจตามข้อกําหนดใหม่มาตรฐานการติดตั้งของ วสท.

เบย์วา อาร์.อี. ร่วมสร้างความปลอดภัยให้การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ จัดงานสัมมนา ส่งต่อความเข้าใจตามข้อกําหนดใหม่มาตรฐานการติดตั้งของ วสท.

บริษัท เบย์วา อาร์.อี. โซลาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลก จัดสัมมนาในหัวข้อ “การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้ปลอดภัยเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานการติดตั้งของ วสท.” ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติที่ถูกต้อง ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท เพื่อตอบรับกับกฎระเบียบใหม่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานควบคุม และการติดตั้งอุปกรณ์หยุดการทำงานฉุกเฉิน ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณประพนธ์ ฟักอินทร์ หัวหน้ากลุ่มพลังงานควบคุม ในฐานะตัวแทนของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มาร่วมให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าว รวมถึงรับฟังข้อมูลที่น่าสนใจจากตัวแทนพาร์ทเนอร์สำคัญอย่าง บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ และ บริษัท เจเอ โซลาร์ ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน  

กฎระเบียบใหม่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ประกาศเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) โครงการใหม่ที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PPA) หรือ EPC (Engineering Procurement and Construction) นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป จำเป็นจะต้องติดตั้งอุปกรณ์หยุดการทำงานฉุกเฉิน Rapid Shutdown ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือวสท. ตามมาตรฐานวสท.033013-22 ซึ่งหากไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว ทาง พพ. มีสิทธิให้ความเห็นไปยัง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อพิจารณาไม่ออกใบอนุญาต เนื่องจากไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดย วสท.

บริษัท เบย์วา อาร์. อี. เล็งเห็นความสำคัญของประเด็นดังกล่าว และต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นถึงหลักการ และกระบวนการที่ถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องของการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยให้กับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) รวมถึงผลที่อาจจะตามมาของการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ดังกล่าว ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้รับเหมาและผู้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ จึงเกิดเป็นที่มาของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น   

คุณขวัญกนก โคตรภัทร ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายอาวุโส จากเบย์วา อาร์. อี. กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นต่อ กฎระเบียบใหม่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานควบคุม และการติดตั้งอุปกรณ์หยุดการทำงานฉุกเฉิน ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแก่ทุกๆ โครงการที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต และในโอกาสนี้ ทางเบย์วา อาร์. อี. ต้องขอขอบคุณตัวแทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงพาร์ทเนอร์คนสำคัญของเรา ที่ได้มาร่วมกันแบ่งปันข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในวันนี้”  

ภายในงานมีการเผยเทคโนโลยีล่าสุดเกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์ และแนวโน้มอุตสาหกรรม โครงการติดตังระบบโซลาร์เซลล์ โดยคุณ Daniel Li ผู้อํานวยการฝ่ายขาย บริษัท เจเอ โซลาร์ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลด้านความปลอดภัย การติดตั้งไฟฟ้าระบบ AI-Powered Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) และแนะนําอุปกรณ์ Smart PV Optimizer ของหัวเว่ย ซึ่งมีความพิเศษคือสามารถทำหน้าที่เป็น Rapid Shutdown ในตัว โดยคุณฐิตินันท์ ตรงเจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจพลังงานดิจิทัล บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ และยังมีการแบ่งปันข้อมูลด้านเทคนิค และเคล็ดลับในการติดตั้งระบบโซลาร์โดย

นอกจากนี้ เบย์วา อาร์. อี. ยังได้ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตร ในการนำเสนอด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มผู้ติดตั้ง เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศ และส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 รวมถึงบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี ค.ศ. 2065

สามารถติดตามข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมล่าสุดจากเบย์วา อาร์. อี. ได้ที่ https://solar-distribution.baywa-re.asia/en/

รวมถึงช่องทาง LINE Official ช่องทาง Facebook หรือโทร 02 091 2604

Previous «
Next »