• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ธนาคารเอชเอสบีซี จับมือวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมการศึกษาไทย

ธนาคารเอชเอสบีซี จับมือวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมการศึกษาไทย

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการประกวดสุดยอดวิเคราะห์และทำแผนธุรกิจระดับสากล HSBC Thailand Business Case Competition 2022

โครงการประกวดสุดยอดวิเคราะห์และทำแผนธุรกิจระดับสากล HSBC Thailand Business Case Competition จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 และมุ่งส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาในประเทศไทยได้เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะการแก้ไขปัญหาผ่านการวิเคราะห์แผนธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการประกวดในปีนี้มีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 260,000 บาท โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปร่วมแข่งขันระดับนานาชาติโครงการ HSBC/HKU (University of Hong Kong) Asia Pacific Business Case Competition ในเดือนมิถุนายน 2565 นี้

จากภาพ: นายจอร์โจ กัมบา (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับ ผศ.ดร.อาเล็กซานเดอร์ ซาบอท นันนิ (ที่ 3 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการประกวดสุดยอดวิเคราะห์และทำแผนธุรกิจระดับสากล HSBC Thailand Business Competition 2022 โดยมี (ซ้าย-ขวา) นางสาวอินทิรา เศรษฐวรพันธุ์ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร. อเลสซานโดว์ สตาสซี่ ประธานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล นางสุดาพันธ์ ทวีธรรมสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจตลาดเงิน ตลาดทุน ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย และ นายสีหปัญญา มวน นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายภาพด้วย

Previous «
Next »