• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เทคโนโลยีช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของช้าง

เทคโนโลยีช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของช้าง

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร (ที่ 4 จากซ้าย) คณบดีคณะสัตวแทพยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ร่วมกับ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “วันช้างไทย 2565”  เพื่อร่วมอนุรักษ์ช้างไทยที่เป็นสัตว์ประจำชาติ พร้อมเสวนาหัวข้อ “เทคโนโลยีช่วยช้างชราจากโรคได้อย่างไร?” โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีเป้าหมายบูรณาการองค์ความรู้ใหม่  รวมทั้งการป้องกันโรคใน คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม  ตามหลักการ “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health)  คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม    พบว่าปัจจุบันเทคโนโลยีอัลตร้าซาวด์ ช่วยวินิจฉัย ตรวจหาความผิดปกติ และสามารถทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที ลดการสูญเสียช้างได้ เมื่อเร็วๆ นี้  โดยมี นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ (กลาง) ร่วมงานด้วย ณ Living Hall ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน  เมื่อเร็วๆนี้

Previous «
Next »

Recent Posts