• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เต็ดตรา แพ้ค เดินหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานแก่นักศึกษา ตอกย้ำแนวคิด “Protects What’s Good” ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน

เต็ดตรา แพ้ค เดินหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานแก่นักศึกษา ตอกย้ำแนวคิด “Protects What’s Good” ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน

เต็ดตรา แพ้ค บริษัทผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ประกาศเปิดตัวโครงการ “2019 Future Talent Programme” ในประเทศไทย โดยโครงการนี้เป็นการดำเนินงานระยะยาวทั่วโลกเพื่อดูแลและพัฒนาศักยภาพของพนักงานทักษะสูงรุ่นใหม่ ผ่านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยเป้าหมาย และการว่าจ้างนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา พร้อมนำเสนอการฝึกอบรมและการพัฒนาฝีมือที่มีโครงสร้างหลักสูตรระดับสากลให้แก่นักศึกษาจบใหม่ที่ได้รับการคัดเลือก

โครงการนี้ก่อตั้งบนความเชื่อมั่นที่ว่า การเรียนรู้จากการทำงานและจากเพื่อนร่วมงาน คือแนวทางในการพัฒนาทักษะฝีมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด นักศึกษาที่ได้รับการจ้างงานทุกคนจะได้ลงมือ “ปฏิบัติงานจริง” ไปพร้อมกับเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาทักษะที่ครอบคลุม และเมื่อจบหลักสูตร บริษัทฯ จะเสนอตำแหน่งงานให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Future Talent ทุกคน

Previous «
Next »