• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เต็ดตรา แพ้ค ลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียน

เต็ดตรา แพ้ค ลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียน

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านกระบวนการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตรในโครงการ “การรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียน” โดยโครงการนี้ริเริ่มโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และ บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อก จำกัด ซึ่งเป้าหมายของโครงการคือการส่งเสริมการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วจากโครงการนมโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 โรงเรียน เพื่อนำมารีไซเคิลเป็นสมุดจด เฟอร์นิเจอร์ แผ่นหลังคา และสิ่งของที่มีประโยชน์อื่น ๆ

เต็ดตรา แพ้คนำโดย มร. เบิร์ท ยาน โพสท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด (ขวาสุด) ยืนยันว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยต่อยอดความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการลดของเสียไปพร้อม ๆ กับการนำกล่องนมโรงเรียนยูเอชทีกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้ารีไซเคิล เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Previous «
Next »

Recent Posts