Tuesday, April 16, 2024
spot_img
HomeNewsเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ  ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตธนบุรี เปิด “จุดบริการด่วนมหานคร” อำนวยความสะดวกประชาชนย่านธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ  ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตธนบุรี เปิด “จุดบริการด่วนมหานคร” อำนวยความสะดวกประชาชนย่านธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตธนบุรี เปิด “จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service)” เพิ่มช่องทางบริการและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของภาครัฐแก่ประชาชนในย่านฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง  โดยรวมการทำธุรกรรมต่างๆ ของประชาชนไว้ในจุดเดียว เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.30 น. ที่บริเวณ ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ

จุดบริการด่วนมหานคร  (Bangkok Express Service)  เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตธนบุรี และ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  ในการสนับสนุนพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ จัดตั้งจุดบริการด่วนมหานครเพื่อลดความแออัดของพื้นที่ให้บริการในสำนักงานเขตธนบุรี  และขานรับนโยบายขยายงานบริการงานทะเบียนราษฎรของกรุงเทพมหานคร โดยพัฒนาระบบการให้บริการและเพิ่มจุดบริการแก่ประชาชนในเขตธนบุรี อีกทั้งสามารถเข้ารับบริการได้หลายช่วงเวลา นอกเหนือจากเวลาทำการปกติ เช่น หลังเวลา 16.00 น. หรือในวันหยุดราชการ  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

โดยจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) เปิดให้บริการกับประชาชนในงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน คัดรับรองสำเนาทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
  • ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินช่วยเหลือการจัดการงานศพ
  • รับชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้ายต่าง ๆ ที่ไม่เกินกำหนดชำระ

จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) พร้อมเปิดให้บริการและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมด้านต่างๆ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.30 น. โดยประชาชนที่มาใช้บริการในวันนี้ 100 ท่านแรก รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF จำนวน 1 ใบ ที่บริเวณ ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ

RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

Most Popular