• Homepage
 • >
 • News
 • >
 • เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Zero Waste to Landfill จาก UL Environment สำหรับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Zero Waste to Landfill จาก UL Environment สำหรับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL2799A Zero Waste to Landfill (ZWTL) ระดับสูงสุดจาก UL Environment โดย UL เป็นองค์กรบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้นำในด้านการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ รวมถึงตรวจสอบการอ้างสิทธิ์จากผู้ผลิตรายต่าง ๆ การตรวจสอบและวิเคราะห์ของ UL Environment ได้รับรองคำกล่าวทางสิ่งแวดล้อมที่ว่า “เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบาย Zero Waste to Landfill ระดับแพลตตินัม คือการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยการฝังกลบแบบ 100%” ซึ่งส่งผลให้เดลต้า ประเทศไทยกลายเป็นบริษัทที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับลูกค้าทั่วโลก

UL Environment เป็นหนึ่งในแผนกย่อยของ UL (Underwriters Laboratories) ทำงานเพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และพัฒนาความยั่งยืนระดับโลก โดยสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ บริการ รวมทั้งองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรับรองมาตรฐาน Zero Waste to Landfill ของ UL Environment เป็นการสื่อสารให้ลูกค้าทราบถึงความพยายามของเดลต้า ประเทศไทยในการลดขยะเป็นศูนย์เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ผ่านการประเมินทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด

การพิจารณาตรวจสอบเดลต้า ประเทศไทย โดยองค์กรบุคคลที่สามอย่าง UL Environment ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD) ในระยะยาวและองค์รวม เพื่อเพิ่มความยั่งยืนในทุกด้านของการดำเนินงาน โดย UL Environment ได้ตรวจสอบและรับรองความสำเร็จของเดลต้าประเทศไทยในการทำให้ขยะเป็นศูนย์สู่การฝังกลบได้ 100% พร้อมด้วยการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ 0.1% ทั้งยังรับรองอัตราการนำกลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิล 99.7%

ระดับมาตรฐานการรับรอง “การดำเนินงานลดของเสียเป็นศูนย์ มุ่งสู่การฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) ระดับแพลตตินัม” ระดับสูงสุดของ UL Environment สงวนไว้สำหรับบริษัทที่มีผลการปฏิบัติงานสูงสุดด้วยอัตราการเบี่ยงเบนของเสีย 100% (รวมถึงการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน) โดยมีอัตราการนำของเสียกลับคืนสู่พลังงานสูงสุด 10% และอัตราการฝังกลบ 0% (รวมถึงการแปรรูปด้วยความร้อนโดยไม่มีการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่และการสูญเสียพลังงานเพิ่มเติมที่เกินเกณฑ์ 10%)

กระบวนการตรวจสอบระยะเวลากว่า 8 เดือนของเดลต้าประเทศไทย ประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลของเสียพื้นฐาน การฝึกอบรม ZWTL UL2799 การประเมินล่วงหน้าสามระยะ และการตรวจสอบขั้นสุดท้าย

ขั้นตอนการประเมินล่วงหน้าประกอบไปด้วย:

 • การวางแผนโครงการ
 • การตรวจทานเอกสาร
 • การประเมินการผันเปลี่ยนขยะ ณ สถานที่จริง
 • การนำเสนอผลงาน

ข้อมูลสำคัญที่เก็บรวบรวมจากทีมงานของเดลต้าประเทศไทยในด้านการจัดการพลังงาน การพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรบุคคล และด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่:

 • ข้อมูลสรุปของเสียรายเดือน
 • ข้อมูลการขนส่งของเสีย
 • ผู้ให้บริการของเสียของเดลต้า
 • ประกาศการจัดการของเสีย
 • SOPs ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัสดุส่วนเกินที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ

เส้นทางผันของเสียที่ยอมรับโดย UL Environment สามารถผันในสถานที่ โดยการใช้ซ้ำ (Reuse) รีไซเคิล (Recycle) หรือเปลี่ยนเส้นทางไปภายนอก ด้วยการรีไซเคิล (Recycle) เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน (Waste to energy) การย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic digestion) เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) หรือการทำปุ๋ยหมัก (Compost) ทั้งนี้การคำนวณสมการการผันของเสีย UL Environment จะทบทวนเอกสารเกี่ยวกับประเภทวัสดุ ปริมาณ และการบำบัดวัสดุทั้งหมดที่ต้องการออกจากไซต์ของเดลต้า ประเทศไทย รวมไปถึงเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้กับข้อมูลของผู้จัดการวัสดุและผู้ประมวลผล โดยวัสดุที่ยังไม่แปรรูปจะถูกคำนวณเป็นหลุมฝังกลบ

ในฐานะโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผู้นำอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในประเทศไทย เดลต้าดำเนินการตามมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลกสูงสุดตลอดการดำเนินงาน โดยการรับรอง UL Environment ในครั้งนี้ช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นของเดลต้าในด้านความยั่งยืนและการจัดหาทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบให้กับลูกค้าทั่วโลก

Previous «
Next »