• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เดลต้าจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาการศึกษาในชนบททางภาคเหนือของประเทศไทย

เดลต้าจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาการศึกษาในชนบททางภาคเหนือของประเทศไทย

บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาประจำปี 438 ทุนให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีถึงดีเยี่ยมจาก 45 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายพิธีมอบทุนการศึกษาจัดขึ้นที่สมาคมเชียงใหม่ยูนนานและสมาคมยูนนานแห่งประเทศไทย สาขาเชียงราย เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ในปีนี้มีผู้รับสปอนเซอร์เพียง 100 รายเท่านั้นที่เข้าร่วมในแต่ละพิธีมอบทุนการศึกษา

นายแจ็คกี้ จาง ประธานเดลต้า ประเทศไทยกล่าวแสดงความยินดีกับผู้รับทุน “ เดลต้ากรุ๊ปให้การสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาภาคเหนือของประเทศไทยเป็นเวลา 20 ปีเพราะเราเชื่อว่าการศึกษามีความสำคัญมากสำหรับเด็ก ๆ อนาคตของชาติ เดลต้าร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทยชั้นนำหลายแห่งเพื่อสนับสนุนนักศึกษาไทยที่ต้องการฝึกงานในไต้หวันและที่เดลต้า ประเทศไทย เราหวังว่านักเรียนจากภาคเหนือของประเทศไทยจะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการของเราด้วย”

กองทุนช่วยเหลือด้านวิชาการของเดลต้าแบ่งออกเป็นสองประเภท:

  • ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่ด้อยโอกาสแต่มีผลการเรียนดีเยี่ยม
  • ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมมัธยมต้นและมัธยมปลายที่ด้อยโอกาสแต่มีผลการเรียนดีเด่น

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เดลต้า ประเทศไทย และ มูลนิธิเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ได้มอบทุนการศึกษาและเงินอุปถัมภ์แก่นักเรียนในภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างเต็มที่และสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในชนบทและพื้นที่ที่ห่างไกล เดลต้าสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถในท้องถิ่นและการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างชุมชนในประเทศไทย

Previous «
Next »