• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • “เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป” มอบ “ทุนเซ็นเพื่อบุตรพนักงาน” ต่อยอดการศึกษาให้บุตรหลานพนักงานอย่างยั่งยืน

“เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป” มอบ “ทุนเซ็นเพื่อบุตรพนักงาน” ต่อยอดการศึกษาให้บุตรหลานพนักงานอย่างยั่งยืน

นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป และผู้บริหารในเครือบริษัทฯ มอบทุนการศึกษา จากโครงการ “ทุนเซ็นเพื่อบุตรพนักงาน” ให้แก่บุตรหลานของพนักงานบริษัทในเครือที่มีผลการเรียนดีและมุ่งมั่นตั้งใจเรียน จำนวน 35 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 175,000 บาท ณ บริษัท เซ็น กรุ๊ป สำนักงานใหญ่, อ่อนนุช 17. โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานลงอีกด้วย

“สำหรับทุนเซ็นเพื่อบุตรพนักงาน บริษัทฯมุ่งหวังจะช่วยต่อยอดการศึกษาให้แก่บุตรหลานของพนักงาน ซึ่งบริษัทยินดีรับบุตรหลานฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน และที่จบการศึกษาแล้ว มาร่วมงานกับกลุ่มธุรกิจหรือแบรนด์ของเรา ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในโครงการการสร้างความยั่งยืนให้กับพนักงานของเราทุกคน” นายบุญยงกล่าว

Previous «
Next »