Tuesday, June 25, 2024
spot_img
HomeNewsเซ็นทรัล รีเทล โชว์ศักยภาพงานบริหาร กวาด 3 รางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ จากงาน IAA Awards 2022-2023

เซ็นทรัล รีเทล โชว์ศักยภาพงานบริหาร กวาด 3 รางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ จากงาน IAA Awards 2022-2023

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คว้า 3 สุดยอดรางวัลยอดเยี่ยมในกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ นำโดย นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนกลาง)ได้รับรางวัล “Best CEO” นายไท จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน (คนที่ 1 จากซ้าย) ได้รับรางวัล “Best CFO” และนางสาวรังสิรัชต์ พรสุธี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์และการบริหารความเสี่ยง (คนที่ 3 จากซ้าย)ได้รับรางวัล “Best IR” จากงาน IAA Awards for Listed Companies 2022-2023 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นเรื่องการบริหารงาน ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนภาพความสำเร็จของ เซ็นทรัล รีเทล ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน และการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ นำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน ตามพันธกิจในการสร้างความเชื่อมั่นของธุรกิจค้าปลีกและบริการ ตลอดจนการพัฒนาทุกกลุ่มธุรกิจหลักให้เดินหน้าอย่างแข็งแกร่งสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำค้าปลีกแห่งอนาคตครอบคลุมทุกมิติ

RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

Most Popular