Wednesday, July 24, 2024
spot_img
HomeNewsเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มใช้ถุงบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มใช้ถุงบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส บริษัทขนส่งระดับโลกผู้มอบบริการหลักด้านการขนส่งพัสดุด่วน ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มใช้ถุงบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก สำหรับการขนส่งระหว่างศูนย์คัดแยกและกระจายสินค้าในประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนตามพันธกิจขององค์กร โดยตั้งเป้าขยายการใช้งานครอบคลุมทั่วประเทศภายในเดือนสิงหาคมนี้

ถุงบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติแข็งแรงและทนทาน นอกจากจะลดอัตราการเกิดพัสดุเสียหายในระหว่างกระบวนการขนส่งแล้ว ยังสามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง เพื่อช่วยลดปริมาณและมลภาวะในขั้นตอนการผลิต รวมถึงปริมาณในการบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็น นำไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมภายใต้การดำเนินงานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ ตามเจตนารมณ์ขององค์กรที่มุ่งสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม

RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

Most Popular