• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เจียไต๋ จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมสอนเด็ก ปลูกผัก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

เจียไต๋ จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมสอนเด็ก ปลูกผัก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

บริษัท เจียไต๋ จำกัด จัดกิจกรรมพัฒนาสังคม “สอนเด็ก ปลูกผัก” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยได้เชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมาหารศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 135 คน มาร่วมกิจกรรมที่สำนักงานใหญ่เจียไต๋บนสุขุมวิท 60 โดยมีพนักงานเจียไต๋อาสาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักเบื้องต้น พร้อมกับบอกเล่าเทคนิคการดูแลพืชผักสวนครัวและดอกไม้ ให้น้องๆ เยาวชนได้มีความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกับคนในครอบครัวเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต นอกจากความรู้และความสนุกแล้ว เด็กๆ ยังได้รับชุดสนุกปลูกไมไครกรีนกลับไปลองปลูกที่บ้าน และได้ชิมเมล่อนมรกตจากเจียไต๋ ฟาร์มอีกด้วย

กิจกรรมสอนเด็กปลูกผักนี้เป็นอีกหนึ่งในโครงการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของเจียไต๋ที่สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการก้าวสู่ 100 ปีอย่างมั่นคง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทุกภาคส่วน พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของไทยให้เจริญก้าวหน้า ส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Previous «
Next »