• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เคเอฟดี ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา มอบทุน 100,000 บาท ณ จังหวัดอยุธยา

เคเอฟดี ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา มอบทุน 100,000 บาท ณ จังหวัดอยุธยา

ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท คิง ฟูด กรุ๊ป จำกัด (เคเอฟดี) ผู้นำเข้าแบรนด์อาหารและเบเกอรี่ชื่อดังจากทั่วโลก ได้แก่ คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์, แจมบาร์ จูซ และ ไอฮอป มอบทุนการศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาทให้แก่นักเรียนโรงเรียนโคกตาพรหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี โดยมี นางนิติยา มะลา และ นายดิษฐวัฒน์ แสงดาว คุณครู โรงเรียนโคกตาพรหม เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »

Recent Posts