• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • “เคหะสุขประชา” ร่วมมือ “คูโบต้าฟาร์ม” ยกระดับสร้างรายได้ให้กับผู้อยู่อาศัย “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ”

“เคหะสุขประชา” ร่วมมือ “คูโบต้าฟาร์ม” ยกระดับสร้างรายได้ให้กับผู้อยู่อาศัย “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ”

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) หรือ K-HA เข้าเยี่ยมชม “คูโบต้าฟาร์ม” เพื่อศึกษาพร้อมหาแนวทางพัฒนาความร่วมมือในด้านการทำเกษตรสมัยใหม่มาใช้ในโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” 100,000 หน่วยทั่วประเทศ สำหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน โดยมี นายสมศักดิ์  มาอุทธรณ์ ประธานกรรมการ และนางสาวนันทภรณ์ อังศุกุลธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด ให้การต้อนรับ ณ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

Previous «
Next »