• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เคทีซีแถลงทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2566

เคทีซีแถลงทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2566

เมื่อเร็วๆ นี้ นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารระดับสูงได้แถลงทิศทางธุรกิจและแผนกลยุทธ์ปี 2566 โดยจะปรับรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่ง “A Transition to the New Foundation” พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเท่าทันความคาดหวังของลูกค้า เพื่อตอกย้ำความเป็นองค์กรแห่งความไว้วางใจ (Trusted Organization)

อีกทั้งจะขับเคลื่อนธุรกิจเคทีซีให้ดีขึ้นด้วยความรับผิดชอบเพื่อความยั่งยืน ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะเร่งพัฒนา Mindset ของคนในองค์กรให้มีดีเอ็นเอเดียวกัน ด้วย 3 ค่านิยมองค์กรหลัก (Core Value) ได้แก่ 1. กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง 2. ทำให้ง่าย ไม่ซับซ้อน และ 3.ทำสิ่งที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ เพื่อส่งต่อความไว้วางใจนี้ไปสู่สมาชิก องค์กร ผู้ถือหุ้นและสังคม

Previous «
Next »