Tuesday, June 25, 2024
spot_img
HomeNewsเคทีซีเป็นสื่อกลางมอบเงินกว่า 13 ล้านบาทช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผ่านสภากาชาดไทย

เคทีซีเป็นสื่อกลางมอบเงินกว่า 13 ล้านบาทช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผ่านสภากาชาดไทย

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางขวา) ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท  บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 13,288,008 บาท ให้กับ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ซึ่งสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีร่วมกันบริจาคผ่านโครงการเคทีซีออนไลน์ โดยชำระผ่านบัตรเครดิตรายเดือน หรือใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท สมทบทุนเข้าโครงการ “เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย” เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน บรรเทาทุกข์ และการฟื้นฟูเมื่อเกิดภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ณ สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนฉุกเฉินนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จากภัยธรรมชาติ ภัยตามฤดูกาล อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยที่เป็นอันตรายกับสุขภาพที่คาดการณ์ไม่ได้ เช่น โรคโควิด-19 ในกรณีที่ภาครัฐไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทั่วถึงทันที ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งประกอบด้วยผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้พิการ เด็ก ผู้ไร้ที่พึ่ง รวมถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชน

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ https://www.ktc.co.th/promotion/donation/charitable-organization/thai-red-cross-010119 หรือติดต่อศูนย์บริการสมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อ KTC Phone โทร. 0-2123-5000

RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

Most Popular