• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เคทีซีลงพื้นที่จัดโครงการ “Live & Learn คอร์สนี้…เคทีซีจัดให้” ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เคทีซีลงพื้นที่จัดโครงการ “Live & Learn คอร์สนี้…เคทีซีจัดให้” ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสุดปรารถนา ดำรงชัยธรรม (กลาง) ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำทีมวิทยากรร่วมบรรยายและจัดเวิร์คช้อปปันความรู้ ในโครงการ “Live & Learn คอร์สนี้…เคทีซีจัดให้” ตอน รู้เขา…รู้เรา ณ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในพฤติกรรม และจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองและผู้อื่น วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมและยืดหยุ่นในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่มีบุคลิกลักษณะแตกต่างกัน รวมทั้งการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตการทำงาน โดยมี ดร.​พรพรรณ​ เหมะพันธุ์ (ขวา)     อาจารย์​สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ ดร.​ปรีห์ปราง ถนอมศักดิ์​ชัย (ซ้าย) อาจารย์สาขาวิชาการปกครองและบริหารจัดการท้องถิ่น ให้เกียรติร่วมกิจกรรมกับนิสิตในครั้งนี้
Previous «
Next »