• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • อิเกียเรียกคืนกระจกเงา LETTAN/เล็ทตัน เฉพาะรุ่น เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาจแตกหัก

อิเกียเรียกคืนกระจกเงา LETTAN/เล็ทตัน เฉพาะรุ่น เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาจแตกหัก

อิเกียขอความร่วมมือลูกค้าหยุดใช้งานกระจกเงา LETTAN/เล็ทตัน รุ่นที่ได้รับผลกระทบ และติดต่อขอรับเงินคืนเต็มจำนวน อิเกียให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ เราจึงตัดสินใจเรียกคืนกระจกเงา LETTAN/เล็ทตัน ประทับเลขวันที่ผลิต 2105 (เลข 21 คือปี และเลข 05 คือสัปดาห์ที่ผลิตสินค้า) และก่อนหน้า เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ฟิตติ้งยึดติดผนังอาจแตกหักได้

อิเกียพัฒนาสินค้าโดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการทดสอบที่เข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทั้งหมดในทุกประเทศที่มีสินค้าวางจำหน่าย แม้ว่าจะมีการดำเนินการดังกล่าวแล้ว แต่เราพบว่าฟิตติ้งยึดติดผนังที่ให้มาพร้อมกับกระจกเงา LETTAN/เล็ทตัน บางรุ่นมีการแตกหัก ส่งผลให้กระจกร่วงลงมา ดังนั้น อิเกียขอความร่วมมือลูกค้าหยุดใช้งานกระจกเงา LETTAN/เล็ทตัน รุ่นที่ได้รับผลกระทบ และติดต่อขอรับเงินคืนเต็มจำนวน

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.IKEA.co.th หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของอิเกียที่ 02-708-7999

 อิเกียขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะเข้าใจมาตรการของเรา

Previous «
Next »