• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • อินโดรามา เวนเจอร์ส ส่งมอบธนาคารขยะรีไซเคิลแก่โรงเรียนบ้านชีวิทยา จังหวัดลพบุรี

อินโดรามา เวนเจอร์ส ส่งมอบธนาคารขยะรีไซเคิลแก่โรงเรียนบ้านชีวิทยา จังหวัดลพบุรี

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) นำโดย นายโกวิน นาการ์ รองประธานร่วมบริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมคณะทำงาน ส่งมอบธนาคารขยะรีไซเคิลหลังจากทำการปรับปรุงอาคารใหม่ให้แก่ โรงเรียนบ้านชีวิทยา จังหวัดลพบุรี โดยอินโดรามา เวนเจอร์สให้การสนับสนุนโครงการธนาคารขยะมากว่า 10 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะและรีไซเคิลขยะที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียนและชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากนี้ อินโดรามา เวนเจอร์สยังได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับประเภทขยะรีไซเคิล และการคัดแยกที่ถูกต้องให้กับนักเรียน จำนวน 260 คนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำองค์ความรู้ที่ได้ส่งต่อสู่ครอบครัวนักเรียนและชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย

Previous «
Next »