• Homepage
 • >
 • News
 • >
 • อว. ขนทัพอัพเทรนด์นวัตกรรมพลังงานโลก ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “SETA 2022, Solar + Storage Asia 2022 & Enlit Asia 2022” ห้ามพลาด! 20-22 กันยายนนี้ ณ ไบเทค บางนา บูธ A01

อว. ขนทัพอัพเทรนด์นวัตกรรมพลังงานโลก ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “SETA 2022, Solar + Storage Asia 2022 & Enlit Asia 2022” ห้ามพลาด! 20-22 กันยายนนี้ ณ ไบเทค บางนา บูธ A01

 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศความพร้อมโดยนำ 11 หน่วยงาน เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และ อัพเดทเทรนด์นวัตกรรมพลังงานโลก การปรับเปลี่ยน การผลิตและพัฒนาด้านพลังงานของเอเชียในอนาคต เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนถ่ายการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด รวมถึงนิทรรศการจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เปิดประสบการณ์และสร้างโอกาสการรับรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาพลังงานของประเทศไทย ใน งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2022, Solar + Storage  Asia 2022 & Enlit Asia 2022ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565  ณ ไบเทค บางนา บูธ A01

โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานการจัดงานฯ และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วม อีกทั้งหน่วยงานสังกัด อว. ที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการทั้ง 11 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 • สป.อว. จัดแสดงผลงาน BCG model
 • สถาบันมาตรวิทยา (มว) จัดแสดงผลงาน เครื่องจำลองแสงอาทิตย์
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดแสดงผลงาน Turning co2 io Biomethanol
 • สถาบันวิจัยแสงชินโครตรอน(องค์การมหาชน) (สซ.) จัดแสดงผลงาน
 1. โครงการพัฒนาระบบเคลือบกระจกสำหรับโครงการหมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ (Cherenkov Telescope Array (CTA) Mirror Coating System)
 2. การพัฒนาฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแบบยั่งยืน
 • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแสดงผลงาน
 1. การสร้างเสริมชุมชนการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบคาร์บอนสุทธิจนเกือบเป็นศูนย์
 2. เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 3. การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดโลหะออกไซด์ผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเตาชีวมวล
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แท่งเชื้อเพลิงคุณภาพสูงจากแกลบ
 5. การบำบัดของเสียรวมศูนย์และการผลิตพลังงานชีวภาพ
 • ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (พว.) จัดแสดงผลงานโซลาร์ชัวร์ ชอฟต์แวร์ประเมินระดับคุณภาพและจัดเก็บข้อมูลแผงโซลาร์เซลล์ใช้แล้ว
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดแสดงผลงาน
 1. ระบบโฟลว์แบตเตอรี่-โซล่าเซลล์ ไฮบรีไดเซชัน (Flow battery-solar cel hybridization)
 2. 2. ระบบบูรณาการอัจฉริยะสำหรับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดแสดงผลงาน
 1. ตู้ฟักไข่พลังงานแสงอาทิตย์
 2. เครื่องสูบน้ำทุ่นลอยพลังงานแสงอาทิตย์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงผลงาน
 1. biomass torrefaction (pilot scale)
 2. โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่
 3. e-market platform for biomass commercialzation
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดแสดงผลงาน
 1. เครื่องอบแห้งกกแบบแนวตั้งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโซล่าเซลล์
 2. อิฐบล็อกประสานจากขี้เถ้าขยะชุมชน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดแสดงผลงาน
 1. ชุดอุปกรณ์และระบบจัดการน้ำอัจฉริยะสำหรับเพาะปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
 2. กระถางต้นไม้ใบยาสูบ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2022, Solar + Storage  Asia 2022 & Enlit Asia 2022” สามารถเข้าชมได้ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565  ณ ไบเทค บางนา บูธ A01

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: “SETA – Sustainable Energy Technology Asia” และ Facebook: TechnoMart TH

Previous «
Next »