• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • พาณิชย์ จัดงาน “หัตถศิลป์ ถิ่นแพรไหม” มุ่งสร้างโอกาสทางการตลาดผ้าไหมไทย ประเดิมครั้งแรก ณ อุดรธา

พาณิชย์ จัดงาน “หัตถศิลป์ ถิ่นแพรไหม” มุ่งสร้างโอกาสทางการตลาดผ้าไหมไทย ประเดิมครั้งแรก ณ อุดรธา

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ (กลาง) รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม “หัตถศิลป์ ถิ่นแพรไหม” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว” มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิต และส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในทุกภูมิภาค โดยการจัดงานครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้บริโภคอย่างกว้างขวางมากขึ้น พร้อมเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา (ที่ 5 จากซ้าย) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ (ที่ 4 จากขวา) ประธาน Biz Club อุดรธานี นางฉายา ตยางคนนท์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี นายสุวัฒน์ วิไลงาม (ที่ 3 จากขวา) ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี และ นางนุชอนงค์ เชิดสูงเนิน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการตลาดธุรกิจชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมแสดงความยินดี ณ ลานนาข่า 1-2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

Previous «
Next »