• Homepage
  • >
  • Special Scoops
  • >
  • “หอมนสิการ” อันซีนสระบุรี ที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ แห่งแรกของไทยและของโลกเปี่ยมศรัทธา “มรรคาของพระพุทธเจ้า”

“หอมนสิการ” อันซีนสระบุรี ที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ แห่งแรกของไทยและของโลกเปี่ยมศรัทธา “มรรคาของพระพุทธเจ้า”

จังหวัดสระบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ให้ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ไปซึมซับในหลักธรรมคำสอนขององค์พระศาสดา  หอมนสิการที่ถือเป็นอันซีนแห่งใหม่ที่น่าสนใจแห่งเมืองพระพุทธบาท ท่ามกลางบรรยา กาศของธรรมชาติ ที่รายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงาม และต้นไม้นานาพันธ์

หอมนสิการตั้งอยู่ที่ริมเขาพระพุทธบาทน้อย ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จัดสร้างขึ้นตามแนวคิดของอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เทิดพระเกียรติแสดงความนอบน้อมกตัญญู ถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

2.ประดิษฐานพระบรมโลกนาถ พระบรมสารีริกธาตุที่เสด็จมาในต่างวาระรวม 23 พระองค์ และภาพปักพระบรมโลกนาถ

3.เป็นสถานที่สำหรับฝึกสมาธิเบื้องต้น และเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา

4.จัดแสดงนิทรรศการสื่อผสม “Journey to the Life of Buddha” วิถีแห่งความเสียสละกว่าที่พระ พุทธองค์จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า

หอมนสิการโดดเด่นด้วยสีขาวนวลดูสงบสวยงามท่ามกลางฉากหลังเป็นขุนเขาตั้งตระหง่าน อาคารแห่งนี่เป็นงานสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ที่หัวเสา หน้าบัน ประดับประดาด้วยงานปูนปั้นลวดลายอ่อนช้อยสวยงาม ซึ่งได้ออกแบบผูกลายขึ้นใหม่จากศิลปะอินเดีย วิกตอเรีย และสุโขทัย

ส่วนบนเครื่องยอดของหอมนสิการประดับด้วยยอดฉัตรทอง เพื่อให้สมพระเกียรติแห่งองค์พระบรมศาสดา และสื่อถึงการปกป้องพระพุทธศาสนาให้อยู่สืบไปถึง 5,000 พระวรรษา

ภายในหอมนสิการประกอบด้วย นิทรรศการจำลองมรรคาของพระพุทธเจ้าในรูปแบบสื่อผสมให้ได้ซึมซับผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ถึงเรื่องราวความเสียสละของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โซนหลักด้วยกัน ได้แก่

โซนที่ 1 นำเสนอนิทรรศการสื่อผสมการจำลองมรรคาของพระพุทธเจ้า – Journey to the Life of Buddha” วิถีแห่งความเสียสละ กว่าที่พระพุทธองค์จะทรงบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า ในบรรยากาศแบบโบราณแต่ทันสมัย

โซนที่ 2 “หอกราบหรือหอจัตุรัสที่งามอร่ามไปด้วยห้องสีทอง ตัดกับผนังบุผ้าไหมสีแดงนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมโลกนาถพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 30 นิ้วปิดทองคำบริสุทธิ์

นอกจากนี้หอกราบยังประดิษฐานพระบรมสารีริก ธาตุ พระพุทธรูป และภาพปักพระบรมโลกนาถที่ปักด้วยจำนวนฝีเข็มกว่า 651,000 ฝีเข็ม ใช้ไหมทั้ง หมด 49 สี โดยปักครั้งละ 3 เส้น (ปกติทั่วไปจะใช้ 2 เส้น) มีความหมาย คือ พระรัตนตรัย เส้นที่ 1 แทน พระพุทธ เส้นที่ 2 แทนพระธรรม และ เส้นที่ 3 แทน พระสงฆ์ ตลอดระยะ เวลาการปักกว่า 8 เดือน โดยผู้ปักถือศีล 8 และทุกฝีเข็มบริกรรมคำว่านิพพาน

โซนที่ 3 เป็นยุคปัจจุบันกาล จัดแสดงในรูปแบบของ Modern Photo Gallery ที่ให้คติธรรม และสะท้อนความจริงให้เราได้ฉุกคิดถึงความหมายและการดำเนินชีวิต ส่วนนี้ถ้าสังเกตดี ๆ แต่ละภาพจะมีปริศนาที่ซ่อนอยู่ เป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ให้เราเห็นภาพและเข้าใจสัจธรรมความจริงได้อย่างตรงเข้ามาในใจ

หอมนสิการจัดพิธีสมโภช และพิธีเปิดหออย่างเป็นทางการในวันที่ 24-25 .. 65 ที่ผ่านมา ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ พิธีสมโภชหอ การเปิดให้เข้าชมหอมนสิการและบริเวณโดยรอบการแสดงโขนชุดพิเศษ เรื่องรามเกียรติ์การแสดงหุ่นละครเล็กชุดสืบสานตำนานศิลป์จากคณะหุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ และการจัดงานรื่นเริงในบรรยากาศงานวัด อาทิ ฉายหนังกลางแปลง ม้าหมุน ชิงช้าสวรรค์ ยิงปืนลม เป็นต้น  

สำหรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมหอมนสิการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2117-4063-64 ต่อ 1

Previous «
Next »