• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สโมสรพนักงานเอสโซ่มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือเด็กเล็ก ในชุมชนคลองเตยรวมมูลค่า 150,000 บาท

สโมสรพนักงานเอสโซ่มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือเด็กเล็ก ในชุมชนคลองเตยรวมมูลค่า 150,000 บาท

พนักงานบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยร่วมกับสโมสรพนักงานเอสโซ่มอบสิ่งของและเงินบริจาคจากการขายสินค้าและร่วมทำบุญในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเด็กเล็กในชุมชนคลองเตย

ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสิริวรรณ พร้อมมูล นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นตัวแทนพนักงานมอบเงินบริจาคและสิ่งของมูลค่า 150,000 บาทเพื่อช่วยเหลือเด็กๆในชุมชนคลองเตย ให้แก่ คุณบุณย์ปรียา ภัทรชาติโยธิน (ที่ 2 จากขวา) ประธานศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ คุณสุคนธ์ทิพย์ เทียนทอง (ที่ 1 จากขวา) หัวหน้าบ้านสมวัยคลองเตยจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พิธีมอบจัดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย

“นับเป็นนโยบายของทางบริษัทฯ ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับเรา ผมหวังว่าการบริจาคในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรทั้งสองแห่งให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้” ดร.อดิศักดิ์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ กล่าว

คุณบุณย์ปรียา ประธานศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย กล่าวว่า “ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่มีจิตใจดีมาร่วมกันทำบุญทำกุศลด้วยใจรัก ทางศูนย์ฯ ไม่ได้ต้องการเพียงแค่กำลังทรัพย์ แต่ทางเรายังต้องการระดมสมองความคิดจากท่านทั้งหลาย มาช่วยกันพัฒนาเด็กของเราไม่ให้เป็นปัญหาทางสังคม ให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองและแบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่ได้ในอนาคต”

พร้อมกันนี้ คุณสุคนธ์ทิพย์ หัวหน้าบ้านสมวัยคลองเตยจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม เพิ่มเติมว่า “ทางมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ขอขอบพระคุณและรู้สึกซาบซึ้งใจในการให้ความสนับสนุนมูลนิธิในครั้งนี้ สิ่งของและเงินบริจาคที่ได้รับนี้จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆในมูลนิธิ ซึ่งมีถึง 300คน ”

ทางสโมสรพนักงานเอสโซ่ได้จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อหาเงินบริจาคช่วยเหลือในครั้งนี้ ซึ่งมาจากการจำหน่ายสินค้า เสื้อยืด หน้ากากผ้า รวมทั้งอาหารอร่อยจากร้านค้าชื่อดัง ระหว่างพฤษภาคมถึงกรกฏาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพนักงานของเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร มาเป็นเวลากว่า 125 ปีในประเทศไทย ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม

Previous «
Next »

Recent Posts