• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) ลงนามความร่วมมือจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) ลงนามความร่วมมือจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ (กลาง) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 9 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ร่วมกับบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทยาและเวชภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก นำโดยเภสัชกรหญิงสุมาลี คริสธานินทร์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และนายไรยาน จีโรม สเลทเตอร์ (ขวาสุด) Country Head of Pharma การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตของประชากรก่อนวัยอันควร ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การผลักดันกระบวนการป้องกันและควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรม และครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม ตั้งแต่การส่งเสริมให้เกิดการคัดกรอง การวินิจฉัย การติดตาม ไปจนถึงการเข้าถึงนวัตกรรมการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช เมื่อเร็วๆ นี้

 

Previous «
Next »

Recent Posts