• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สามย่านมิตรทาวน์ ส่งมอบสิ่งดีๆ จากกิจกรรม “How to ทิ้ง….ทิ้งอย่างไรให้มีคุณค่า” แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

สามย่านมิตรทาวน์ ส่งมอบสิ่งดีๆ จากกิจกรรม “How to ทิ้ง….ทิ้งอย่างไรให้มีคุณค่า” แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

จารุวรรณ งาพานิชวัฒน์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ-กลยุทธ์การตลาดและธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ มอบสิ่งของเครื่องใช้จากกิจกรรม “How to ทิ้ง….ทิ้งอย่างไรให้มีคุณค่า” แก่ สุรชัย  สุขเขียวอ่อน (ขวา) ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามย่านมิตรทาวน์ได้ร่วมกับออนไลน์คอมมิวนิตี้ดัง “งานบ้านที่รัก” จัดขึ้นในงาน “งานบ้านที่รัก รวมมิตรเคล็ดไม่ลับของคนรักบ้าน” เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับการให้และแบ่งปัน เปลี่ยนสิ่งของที่เกินความจำเป็นให้เกิดคุณค่า โดยการส่งมอบสิ่งของเพื่อสานต่อความสุขจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

Previous «
Next »