• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สวนน้ำ วานา นาวา แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องชาวหัวหินสู้สถานการณ์ Covid – 19

สวนน้ำ วานา นาวา แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องชาวหัวหินสู้สถานการณ์ Covid – 19

สวนน้ำวานา นาวา ที่สุดของสวนน้ำระดับโลก สไตล์ วอเตอร์จังเกิ้ล หัวหิน แบ่งปันน้ำใจสู้ Covid-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น และ Face Shield 1,000 ชิ้น ให้กับเทศบาลเมืองหัวหิน โรงพยาบาลปราณบุรี และ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายภาสกร มณีประเสริฐ ผู้จัดการอวุโส สวนน้ำวานา นาวา นางสาวไพริน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายอุดม ดวงเข รองประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน นายอนุชิต ทองไทย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน นายชิษณุพงษ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาล และนายสมหมาย สุกใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมรับสิ่งของบริจาคดังกล่าว ณ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Previous «
Next »