• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สร้างแต้มต่อให้ธุรกิจด้วย 3 กลุ่มนวัตกรรมที่นักธุรกิจไม่ควรพลาด

สร้างแต้มต่อให้ธุรกิจด้วย 3 กลุ่มนวัตกรรมที่นักธุรกิจไม่ควรพลาด

เมื่อธุรกิจเข้าสู่ยุค Digital Disruption การประกอบธุรกิจเพียงเพื่อแค่อยู่รอดคงไม่สามารถตอบโจทย์ได้อีกต่อไป การสร้างแต้มต่อทางธุรกิจเพื่อป้องกันการถูกกลืนหายไปกับการ Disruption พร้อมก้าวให้เร็วกว่าคนอื่นเพื่อวางรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการนำนวัตกรรมหรือ Innovation เข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจกลับได้รับความสำคัญมากขึ้น และ 3 กลุ่มนวัตกรรมที่นักธุรกิจไม่ควรพลาดเพื่อเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จ มุ่งสู่เป้าหมายได้โดยเร็วนั้น ประกอบไปด้วย

กลุ่มที่ 1 : นวัตกรรมด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ National Single Window (NSW) ลดความยุ่งยากสร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้า สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำธุรกิจในปัจจุบันย่อมเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐ (G2G) หน่วยงานรัฐกับเอกชน (B2G) หรือแม้แต่หน่วยงานเอกชนกับเอกชน (B2B)

สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกและโลจิสติกส์ คงได้สัมผัสคุ้นเคยกับพิธีการทางศุลกากรที่ได้นำระบบ Electronic Data Interchange (EDI) มาใช้กว่า 10 ปี เพื่อลดขั้นตอนในการจัดทำเอกสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบเอกสารเป็นมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ รวดเร็ว ประหยัด และมีความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลในรูปแบบธุรกิจ B2B และ B2G เพื่อรองรับการรับ-ส่งเอกสารแบบ Paperless Customs

แต่ภายใน 2 ปีที่จะถึงนี้ ระบบ Paperless จะถูกนำมาขยายผลด้วย National Single Window (NSW) เพื่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น ไม่เพียงแต่พิธีการทางศุลกากรเท่านั้น โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จะเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการจัดทำระบบ NSW เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศในการทำธุรกรรมหรือการขออนุญาตต่าง ๆ แบบ Paperless ระหว่าง G2G B2G และ B2B ทั้งด้านโลจิสติกส์ ด้านการเงิน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อความรวดเร็ว ลดขั้นตอนและลดการใช้ทรัพยากรของโลกโดยไม่จำเป็นอีกด้วย พร้อมนำระบบการยืนยันและรับรองตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (CAT CA) เข้ามาผนวกเพื่อให้ทุกธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย ถูกต้องและพิสูจน์ได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า พร้อมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

กลุ่มที่ 2 : นวัตกรรมด้านการสื่อสารภายในและระหว่างองค์กร เพื่อให้ทุกการสื่อสารไม่ผิดพลาดและขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างไร้รอยต่อ

เป็นที่ยอมรับกันว่า การสื่อสารภายในและระหว่างองค์กร คือส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสำเร็จได้ด้วยดี ในทางกลับกัน หากการติดต่อสื่อสารมีความผิดพลาดหรือล่าช้าแม้แต่วินาทีเดียวก็สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจไม่น้อยเช่นกัน

แม้เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การสื่อสารแบบต้องพบหน้ากันก็ไม่ได้ลดบทบาทลงแต่อย่างใด เทคโนโลยีกลับช่วยให้การพบหน้ากันง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยในช่วง 5 – 10 ปีให้หลังมานี้ จะเห็นได้ว่ามี แอปพลิเคชันที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในรูปแบบของวิดีโอ (Video Call) ข้อความ (Chat) แต่หากพูดถึงการสื่อสารทางธุรกิจแล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเครื่องมือเหล่านั้นพร้อมมากพอทั้งเรื่องฟังก์ชัน เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ดังนั้นสิ่งสำคัญก่อนเลือกใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเหล่านี้ จึงต้องคัดเลือกและคิดอย่างรอบด้าน ที่สำคัญต้องเลือกเครื่องมือที่พร้อมสรรพในการใช้สื่อสารเพื่อธุรกิจอย่างแท้จริง

ด้วยเหตุนี้ CAT จึงได้พัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อธุรกิจขึ้นมาโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น CAT conference ระบบประชุมออนไลน์ใช้ได้ทั้งเครื่องพีซีและมือถือทุกระบบปฏิบัติการ พร้อมจัดเต็มในทุกฟังก์ชันสำหรับการประชุม เช่น การนำเสนอไฟล์งานทุกรูปแบบ การรับ-ส่งไฟล์การ การโหวต ฯลฯ ทั้งยังประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ รองรับผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันกว่า 200 คน / CAT chat ระบบการส่งข้อความแชทเฉพาะองค์กรที่สามารถบริหารจัดการได้ตามนโยบายและโครงสร้างขององค์กร ครบทุกฟังก์ชันแชท และโดดเด่นเรื่องความปลอดภัย รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลหรือไฟล์เอกสารได้นานกว่า ช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานทั้งองค์กรไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสาร ให้ทุกข้อความสำคัญในองค์กรยังเป็นเรื่องภายในองค์กร ไม่ปะปนกับเรื่องทั่วไป และไม่สามารถเข้าถึงได้จากบุคคลภายนอก / CAT e-entertainment ช่วยให้การสร้างสถานีโทรทัศน์หรือวิทยุขององค์กรเป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการ เพื่อเป็นคลังข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ขององค์กรได้อย่างลงตัว และ CAT SMS บริการส่งข้อความสั้นไปยังโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายทั่วไทยและทั่วโลก เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถ แจ้งข่าวสาร การประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าจากที่ใดก็ได้ทุกมุมโลกทุกเวลา

กลุ่มที่ 3 : นวัตกรรมด้าน IOT Application Platform ตัวกลางสำคัญที่ต้องมีในโลกดิจิทัล

เมื่ออินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัย 5 ที่นักธุรกิจนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจ ผนวกเข้ากับอุปกรณ์และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หรือแม้แต่เครื่องจักรให้สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ มากมาย หรือที่เรียกว่า Internet of Things (IOT) เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพของสินค้า และลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภูมิอากาศ เป็นต้น

CAT ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ จึงได้มีแนวคิดในการสร้าง IOT Application Platform ขึ้นมา เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางให้กับนักพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นำไปสร้างสรรค์บริการด้าน IOT โดยรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังสามารถขยายตัวได้อย่างไม่จำกัด รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องการนำเทคโนโลยีนี้ไปปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างรายได้ สร้างโอกาส และความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ในประเทศไทยนอกจากการนำ IOT มาใช้เป็นโครงการนำร่องของภาครัฐภายใต้ชื่อ Smart City Phuket แล้ว ยังถูกนำมาใช้งานในภาคเกษตรกรรมกันอย่างแพร่หลายอีกด้วย

CAT Digital Farm & Traceability ฟาร์มต้นแบบเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรไทยใช้เทคโนโลยีในการทำเกษตรมากขึ้น เพื่อการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและมีผลผลิตที่สามารถควบคุมได้ โดยสามารถควบคุมทุกกระบวนการเพาะปลูกด้วย Mobile Application ช่วยให้สามารถบริการจัดการฟาร์มได้แบบเรียลไทม์ ควบคุมคุณภาพของสินค้าเกษตร และสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดได้อย่างทันท่วงที พร้อมเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร โดยผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้า ตั้งแต่แหล่งเพาะปลูก กระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยว การบรรจุ ตลอดจนการขนส่ง สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรไทยแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากนวัตกรรมทั้ง 3 กลุ่มนี้ ล้วนมีความสำคัญและจำเป็นที่นักธุรกิจควรเรียนรู้ เพื่อนำมาต่อยอดทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจสำเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งสร้างแต้มต่อให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสื่อออนไลน์ทั่วไป หรือถ้าต้องการสัมผัสกับนวัตกรรมทั้ง 3 ด้านข้างต้นอย่างเจาะลึก สามารถมาพบกันได้ที่งาน “CAT e-Business Innovation 2019 : Enhancing Your Competitiveness” งานสัมมนาที่รวบรวมนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ ทั้งแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน ครอบคลุมทุกด้านและทุกอุตสาหกรรม พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็น NSW หนึ่งเดียวของประเทศ ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 – 16.30 น. ที่ห้อง CAT Auditorium อาคารสโมสร ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ CAT หลักสี่ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://bit.ly/2W7T46N

โดยภายในงานจะมีนวัตกรรมที่เป็นปัจจุบันของ CAT อาทิ CAT conference, CAT chat และ NSW, IOT Application Platform ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ รวมถึงนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย Blockchain, BKK Connect, B2B Platform และ Aculearn Online by CAT

พร้อมกันนั้นจะได้พบและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะมาช่วยหา Solution ให้กับธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมและตอบโจทย์ รวมไปถึงการเสวนาและบรรยายเพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย

  • “CAT e-business Smart Innovation of the Future”: Update นวัตกรรมและบริการของ CAT ที่กำลังจะเกิดขึ้น

  • “Enhancing Your Competitiveness” เทรนของนวัตกรรมและ Application ของปี 2020

  • “Thailand National Single Window 2020” การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

  • “Blockchain : The Innovation of the Digital Era” บล็อกเชน นวัตกรรมแห่งยุคดิจิทัล

  • “Unlock Your Business Potential : เสริมศักยภาพการทำธุรกิจด้วย Innovation” การทำธุรกรรมต่างๆ ผ่าน Application และนวัตกรรมต่างที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการดำเนินธุรกิจ

งานดี ๆ แห่งปีแบบนี้ นักธุรกิจไม่ควรพลาด หากสนใจมาร่วมงานสามารถลงทะเบียนที่ http://bit.ly/2W7T46N หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ : คุณทัศน์พล (เบลล์) โทร. 099-163-6452 หรือ คุณวีระณุช (หนึ่ง) โทร. 095-949-4632 ในวันและเวลาราชการ

CAT e-business Website: www.catebusiness.com Facebook: CAT e-business

Previous «
Next »

Recent Posts