• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สยามคูโบต้า ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร

สยามคูโบต้า ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วย นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ.ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ธนิต ธงทอง คณบดีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในการพัฒนาด้านการเกษตรและเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้บริหารสยามคูโบต้าเข้าร่วมพิธี ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆนี้

Previous «
Next »

Recent Posts