• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย มอบกระเช้าขอบคุณผู้บริหาร แฟลช เอ็กซ์เพรส ในฐานะองค์กรที่ส่งมอบโอกาส และสร้างอาชีพแก่คนพิการ

สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย มอบกระเช้าขอบคุณผู้บริหาร แฟลช เอ็กซ์เพรส ในฐานะองค์กรที่ส่งมอบโอกาส และสร้างอาชีพแก่คนพิการ

(แถวหลังคนที่2จากซ้าย) ให้การต้อนรับ นางสาวกุหลาบ พูลกิจ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย (แถวหน้าคนขวามือ)พร้อมรับมอบกระเช้าของขวัญซึ่งเป็นผลผลิตจากกลุ่มผู้พิการที่จัดทำขึ้นเนื่องในเทศกาลปีใหม่ โดยแฟลช เอ็กซ์เพรส นับเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ โดยมีการจ้างงานผู้พิการกว่า 160 คน ผ่านมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และยังร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา และทุนพัฒนาอาชีพนักกีฬาผู้พิการ เพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคม ณ อาคารยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ เมื่อเร็วๆ นี้         

Previous «
Next »