• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน เปิด “ตลาดรวมมิตรสาธิตปทุมวัน 2” 18-20 มีนาคม นี้

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน เปิด “ตลาดรวมมิตรสาธิตปทุมวัน 2” 18-20 มีนาคม นี้

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน จัดงาน “ตลาดรวมมิตรสาธิตปทุมวัน 2” ระดมสินค้า อาหาร ของใช้ เครื่องประดับ และบริการ กว่า 100 รายการ จากอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ออกร้าน ณ สามย่านมิตรทาวน์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 18 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม นี้ มุ่งสานสัมพันธ์ อุดหนุนกิจการ ต่อยอดธุรกิจ ภายใต้การรักษาความปลอดภัยจากโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน เปิดเผยว่า “การจัดงานตลาดรวมมิตรสาธิตปทุมวัน เป็นหนึ่งในกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทมุวัน ที่จัดขึ้นเพื่อต่อยอดการนำเสนอธุรกิจของศิษย์เก่าที่ขายอยู่ในเฟสบุ๊ค “สาธิตปทุมวัน มาร์เก็ตเพลส” มาให้ได้มีพื้นที่เลือกซื้อแบบได้พบปะกัน เปิดโอกาสให้ อาจารย์ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้ อุดหนุน แลกเปลี่ยน และต่อยอดสานสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยสมาคมศิษย์เก่าได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดงาน และจัดตั้งคณะกรรมการจัดงานฯ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ มาร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมงาน และได้รับคำแนะนำในการจัดงานจากคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตปทุมวัน นำโดย อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปทุมวัน ทั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จจากการจัดงานในปี 2563 ที่มีผู้เข้าร่วมงานทั้งอาจารย์ ผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่ากว่า 50 รุ่น และประชาชนทั่วไป รวมกว่า 1,000 คน มียอดขายหมุนเวียนระหว่างจัดงาน 2 วัน กว่า 2 ล้านบาท”

นางอธิกา มหารัตนมาลัย ประธานจัดงานตลาดรวมมิตรสาธิตปทุมวัน 2 กล่าวว่า “คณะกรรมการจัดงานฯ ได้เปิดรับสมัครให้อาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนสาธิตปทุมวันได้นำสินค้าและบริการของตนเองมาร่วมขายในงาน และคัดเลือกจากสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เป็นสินค้าใหม่ และไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยมีสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก และจะร่วมออกบูธทั้งสิ้น 57 บูธ จากศิษย์เก่ากว่า 20 รุ่น อาจารย์อาวุโส สมาคมผู้ปกครอง และชมรมส่งเสริมทางด้านจิตอาสาโรงเรียนสาธิตปทุมวัน ภายในงานสิ่งที่คณะกรรมการจัดงานฯ ให้ความสำคัญสูงสุด คือ มาตรการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามระเบียบของทางการอย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดโครงสร้างร้านเน้นการรักษาระยะห่าง นอกจากนี้ยังมีมาตรการให้ทีมงาน และร้านค้าที่เข้าร่วมงานผ่านการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม และส่งผลการตรวจจากชุดการตรวจเชื้อโควิดแบบเบื้องต้น (ATK) เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงาน และภายในงานยังได้มีมาตรการเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง และจัดเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ”

            ร่วมอุดหนุนสินค้าคุณภาพ และบริการกว่า 100 รายการ อาทิ สินค้าที่ระลึกจากสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน อาหาร ขนม เครื่องดื่ม เครื่องประดับ ของใช้ บัตรรับประทานอาหาร บัตรที่พักโรงแรม ในราคาพิเศษ ได้ในงาน “ตลาดรวมมิตรสาธิตปทุมวัน 2” จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์ ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถจอดรถได้ที่สามย่านมิตรทาวน์ หรือสามารถใช้รถไฟใต้ดิน (MRT) สถานีสามย่าน ทางออก 2

            ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สาธิต ปทุมวัน มาร์เก็ตเพลส

Previous «
Next »