• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

กนกศักดิ์ ปิ่นแสง นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และแผนการดำเนินงานของสมาคมฯ พร้อมสรุปการจัดแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลที่เพิ่งจัดขึ้นในไตรมาสแรก ประจำปี 2565 โดยมี สมบัตร เดชาพานิชกุล, ไพโรจน์ บุญคงชื่น, อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา, อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา, จามร จามรี และณัฐพงษ์ อ้วงเฮง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Previous «
Next »

Recent Posts