• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม THAMMASAT LEADERSHIP PROGRAM

สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม THAMMASAT LEADERSHIP PROGRAM

การอบรม ในห้วข้อการบรรยาย : “Effective Nonverbal Communication & Leadership” Thammasat Leadership Program โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ แนะนำเทคนิคการสื่อสาร การสร้างศักยภาพทางความคิดและการตัดสินใจ วิธีสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง เทคนิคการใช้น้ำเสียงในการพูดคุย การเจรจาอย่างสร้างสรรค์ การอบรมในวันแรกทำให้เกิดความประทับใจ สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้อย่างมากมาย

Previous «
Next »

Recent Posts