• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ส่งมอบความสุขฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2566 พร้อมปลูกจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยให้แก่เยาวชน

ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ส่งมอบความสุขฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2566 พร้อมปลูกจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยให้แก่เยาวชน

“ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า” ส่งมอบความสุขพร้อมปลูกจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยให้กับเยาวชนไทย ในกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แวะเยี่ยมชมบูธและรับชมการสาธิตให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงาน ได้แก่ การเรียนรู้ป้ายเครื่องหมายการจราจร การฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์เบื้องต้นผ่านเครื่องจำลองการขับขี่ Riding Trainer และการฝึกทักษะคาดการณ์อุบัติเหตุ Honda APT (Accident Prediction Training: APT) โดยมี ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการอบรมด้านการขับขี่ปลอดภัยด้วยตัวเอง

Previous «
Next »