• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ประจำปี 2562 ให้ไปรษณีย์ไทย

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ประจำปี 2562 ให้ไปรษณีย์ไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2562 มอบให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ โดยมี นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องโถงรับรอง ชั้น 1 อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

Previous «
Next »

Recent Posts