• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่น 14

สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่น 14

รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริหาร, ดร.มนตรี ฐิรโฆไท ผอ.และกรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม และ พลตำรวจเอก วุฒิ ลิปตพัลลภ ประธานหลักสูตรฯ รุ่น 14 นำคณะผู้เข้าอบรม 130 คน ไปบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี และโรงเรียนตำรวจชายแดนที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี

Previous «
Next »