• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • วาโก้ มอบหน้ากากผ้าแก่มูลนิธิชัยพัฒนา 8,000 ชิ้น

วาโก้ มอบหน้ากากผ้าแก่มูลนิธิชัยพัฒนา 8,000 ชิ้น

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (ซ้าย) เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบหน้ากากผ้าจาก บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 8,000 ชิ้น โดยมี กัลยา โลหะวิจารณ์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการผลิตวาโก้ และ อินทิรา นาคสกุล (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบ โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้นำหน้ากากผ้าวาโก้บรรจุลงในถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อมอบให้กับประชาชนรวมถึงโรงพยาบาลต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยหน้ากากผ้าวาโก้สามารถช่วยป้องกันการกระจายของเชื้อโรค เป็นการนำวัตถุดิบ ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยคนไทยผ่านวิกฤติโควิด-19 ณ มูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »