• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • “วาโก้” ส่งต่อความห่วงใย มอบหมวก 1,000 ใบให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

“วาโก้” ส่งต่อความห่วงใย มอบหมวก 1,000 ใบให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบหมวกประดิษฐ์พร้อมการ์ดอวยพรจำนวน 1,000 ใบ จากบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนมอบ ได้แก่ ณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหาร อินทิรา นาคสกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และวรรณี ตันตระเศรษฐี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการโครงการวาโก้โบว์ชมพูฯ โดยหมวกประดิษฐ์มาจากฝีมือของจิตอาสาทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมกิจกรรมหมวกสวยใจสวย ภายใต้โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” ที่ดำเนินโครงการต่อเนื่องมานานถึง 20 ปี เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงภัยร้ายของมะเร็งเต้านมและให้ความสำคัญในตรวจสุขภาพเป็นประจำ โดยหมวกประดิษฐ์นี้เป็นการส่งต่อกำลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ ในการดูแลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »

Recent Posts