• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • วสท. ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท จัดอบรม “ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น” 4ภาค ที่สุราษฎร์ธานี, เชียงใหม่, นครราชสีมา และ กทม.

วสท. ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท จัดอบรม “ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น” 4ภาค ที่สุราษฎร์ธานี, เชียงใหม่, นครราชสีมา และ กทม.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ผนึกความร่วมมือกับ กรมทางหลวงชนบท จัดงานอบรม เรื่อง “ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น” (Inspector) เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยสู่การเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานสู่สากล  ส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นฮับโลจิสติกส์แห่งอาเซียนที่ยั่งยืนปลอดภัย และลด “อุบัติเหตุทางถนน” ซึ่งมีสาเหตุหลายปัจจัยจากทั้งรถ คน ถนนและสิ่งแวดล้อม     

หลักสูตรนี้ครอบคลุมองค์ความรู้สำหรับผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ทั้งในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมทางหลวงชนบท ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมความปลอดภัยงานทางตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ออกแบบ ขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง และขั้นตอนเปิดให้บริการแล้ว สำหรับโครงการทางหลวงชนบท ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้นกับกรมทางหลวงชนบททันทีหลังจบการฝึกอบรม โดยจะต้องเข้ารับการอบรมให้ครบ 80% ของเวลาเรียน และต้องลงภาคปฏิบัติ 

กำหนดการและสถานที่

06 – 08 มีนาคม 2562ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
13 – 15 มีนาคม 2562ณ โรงแรมบริค โฮเทล จ.เชียงใหม่
08 – 10 พฤษภาคม 2562ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.นครราชสีมา
15 – 17 พฤษภาคม 2562ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

สอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ คุณชฏาพร วสท. โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 524 มือถือ 091-435-5034 Email: chadaporn.eit@gmail.com และ คุณปิยาพรรณ วสท. สาขาภาคเหนือ 1 (จ.เชียงใหม่) โทร. 081-716-4404, 082-454-8299

Previous «
Next »