• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • วสท.ชวนคนไทยสมทบทุนซื้อหน้ากาก N95 ช่วยพี่น้องภาคเหนือ … เพื่อชีวิตและลมหายใจที่ปลอดภัย

วสท.ชวนคนไทยสมทบทุนซื้อหน้ากาก N95 ช่วยพี่น้องภาคเหนือ … เพื่อชีวิตและลมหายใจที่ปลอดภัย

คนไทยและเด็กๆ ในภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กำลังเผชิญวิกฤติฝุ่นควันพิษ PM 2.5 ระดับเกินมาตรฐาน 100 – 400 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) รวมน้ำใจไทย…สู้มหันตภัยฝุ่นควัน เชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “บริจาคหน้ากาก…คืนลมหายใจปลอดภัยแก่ชาวเหนือ” ได้ที่บัญชี “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” เลขที่บัญชี 140-2-30221-6 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เพื่อซื้อหน้ากากมาตรฐาน N95 มอบให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยฝุ่นมลพิษในภาคเหนือ

สถานการณ์ภัยพิบัติทางอากาศในภาคเหนือ ประชาชนจำนวนมากไม่มีทุนทรัพย์ที่จะซิ้อหาหน้ากากเพื่อป้องกันตนเองจากอันตรายของมลพิษที่มองไม่เห็น ซึ่งก่อให้เกิดโรคภัยตามมาอย่างมากมายและบั่นทอนชีวิตให้สั้นลง การผนึกกำลังของคนไทยและร่วมแรงร่วมใจกันจะช่วยผู้ประสบภัยเหล่านี้ได้

หากท่านใดผู้ประสงค์จะบริจาคหน้ากาก N95 สามารถบริจาคตรงได้ที่ชั้น 5 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณมธุรส (วสท.) โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 534 หรือ วสท. สาขาภาคเหนือ คุณปิยาพรรณ มือถือ 081-716-4404 

Previous «
Next »