• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • “ลามิน่า” สานต่อฝันเด็กนักเรียนกับโครงการ “ลามิน่า มินิสานฝัน ปีที่ 9”

“ลามิน่า” สานต่อฝันเด็กนักเรียนกับโครงการ “ลามิน่า มินิสานฝัน ปีที่ 9”

นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด (ที่สองจากซ้าย) นายสันติ แสนอาจ ประธานที่ปรึกษากลุ่มกระทิงโทน (ซ้าย) เป็นตัวแทนมอบอาคารเรียน โดยมี นายอนุวัฒน์ รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน (ขวา) และ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 (ที่สองจากขวา) เป็นตัวแทนรับมอบ

ด้วยพันธกิจของบริษัทที่ลามิน่ายึดมั่นมาตลอด 24 ปี “เราจะเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน” ทำให้โครงการลามิน่ามินิสานฝัน เดินทางมาถึงปีที่ 9 โดยในปีนี้นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า” ฟิล์มกลุ่มพิเศษ “ลูมาร์” ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในเครือบริษัท อีสท์แมน เคมิคัล จากสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระ “ธูเล่” จากสวีเดน ผลิตภัณฑ์เคลือบปกป้องรถยนต์ เรือ อากาศยาน “ไทรบอส” จากอังกฤษ ลำโพง ติดรถยนต์ระดับไฮเอนด์ “โซนิค ดีไซน์” จากญี่ปุ่น และฟิล์มนิรภัยติดกระจกด้านนอกรถคุณภาพสูง “เบรย์” จากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมลามิน่าอาสาสานฝัน และพนักงาน ร่วมด้วยนายสันติ แสนอาจ ประธานที่ปรึกษากลุ่มกระทิงโทน และสมาชิกกลุ่ม ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยปรับปรุงอาคารเรียนใหม่ให้แข็งแรง มั่นคง สวยงามเพื่อส่งต่อให้ทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนเด็กนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี นายอนุวัฒน์ รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ

นอกจากเข้าปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่าที่มีอายุถึง 40 ปี ให้มีความพร้อมในการใช้งานแล้ว ทางโครงการยังได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตะแกรงกันนก และทาสีอาคารใหม่ทั้งหมดให้แก่โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) ทั้งนี้ทางบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ยังได้มอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมแก่นักเรียนที่เรียนดีอีกด้วย

โครงการลามิน่ามินิสานฝัน เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารให้มีอาคารหลังใหม่เพื่อใช้ในการเรียนซ่อมแซมอาคารให้ใช้งานได้ อาทิ สร้างห้องน้ำ ห้องสมุด โดยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9แล้ว ตามพันธกิจของบริษัทฯ “ลามิน่าฟิล์ม ขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน”

พิธีเปิดอาคารเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ทีมลามิน่าอาสาสานฝัน และพนักงาน กลุ่มกระทิงโทน และกลุ่มครูโรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) ถ่ายภาพร่วมกัน
นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด (คนแรก) นางจันดา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (คนกลาง) และนายชัยณรงค์ สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ (ขวา)
นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด (ขวา) นางจันดา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (กลาง) และนายชัยณรงค์ สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ (ซ้าย)
นางสาวจันทร์นภา สายสมร มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
อาคารเรียนหลังใหม่ทางโครงการลามิน่ามินิสานฝันเข้าปรับปรุงให้กับ ทางโรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
อาคารเรียนหลังเก่าอายุ 40 ปี และมีสภาพชำรุดทรุดโทรม
ภาพบรรยากาศของเด็กๆ ในวันมอบอาคารเรียน
ภาพบรรยากาศของเด็กๆ ในวันมอบอาคารเรียน
ภาพบรรยากาศของเด็กๆ ในวันมอบอาคารเรียน
ภาพบรรยากาศของเด็กๆ ในวันมอบอาคารเรียน
Previous «
Next »