• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ลอรีอัล ฉลองครบรอบ 10 ปี “ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์” ชวนอาเล็ก-ธีรเดช และ พนักงาน ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ลอรีอัล ฉลองครบรอบ 10 ปี “ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์” ชวนอาเล็ก-ธีรเดช และ พนักงาน ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

พนักงานลอรีอัล ประเทศไทย และ อาเล็ก-ธีรเดช ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในวันจิตอาสาพนักงาน “ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์”

ลอรีอัล ฉลองครบรอบ 10 ปี ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ (L’Oréal Citizen Day) ในประเทศไทย พร้อมส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีจิตสาธารณะ ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์คืนสู่สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สำหรับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ล่าสุด ชวนนักแสดงหนุ่มชื่อดัง อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ กิจการเพื่อสังคม GEPP และพนักงานกว่า 420 ชีวิตร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมประจำปี โดยมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่าโกงกางและเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน ในบริเวณพื้นที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จังหวัดสมุทรปราการ

นางอินเนส คาลไดรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวขอบคุณพนักงานที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสา ในวัน ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ (LOréal Citizen Day)

นางอินเนส คาลไดรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนพนักงานของ ลอรีอัล ประเทศไทย การมีโอกาสได้มาทำกิจกรรมจิตอาสานั้นนับเป็นเรื่องที่น่ายินดี ในปีนี้การมีส่วนร่วมในการปลูกป่าโกงกาง และการเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน ในบริเวณพื้นที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู นั้นช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในหลากหลายแง่มุม ทั้งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ดูแลภูมิทัศน์ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น และยังช่วยลดจำนวนขยะที่อาจจะเล็ดลอดจากชายฝั่งออกสู่ทะเลไปได้เป็นจำนวนมากอีกด้วย ทั้งนี้ลอรีอัลได้มุ่งส่งเสริมให้พนักงานทั่วโลกออกมารวมพลังจิตอาสาทำความดีและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรม L’Oréal Citizen Day มาโดยตลอด สอดคล้องกับแนวคิด ‘พันธสัญญาแห่งความยั่งยืน’ หรือ Sharing Beauty with Allของ ลอรีอัลกรุ๊ป”

พนักงาน ลอรีอัล ประเทศไทย ร่วมกันปลูกป่าโกงกาง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู

โดยในโอกาส 10 ปี กิจกรรม L’Oréal Citizen Day พนักงานของ ลอรีอัล ประเทศไทย ได้ลงพื้นที่ปลูกป่าโกงกางและเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู ซึ่งนับเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติแห่งแรกที่เริ่มเปิดบริการด้านการศึกษาธรรมชาติ ตั้งแต่ปี2548 อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย โดยพื้นที่ดังกล่าวนี้ได้รับการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนให้เป็น พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเข้าร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์นกน้ำอพยพ และการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนในเส้นทางอพยพเอเชีย-ออสเตรเลีย ซึ่งมีความสำคัญระดับโลก และเป็นมรดกธรรมชาติของจังหวัดสมุทรปราการที่สำคัญมากแห่งหนึ่ง โดยการเข้ามาทำกิจกรรมปลูกป่าโกงกางและเก็บขยะบริเวณป่าชายเลนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ลดความรุนแรงของพายุ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างภูมิทัศน์บริเวณป่าชายเลยให้สะอาดยิ่งขึ้น พร้อมบริหารจัดการขยะ นำมาสร้างพลังงานสะอาดหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบ

อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ พรีเซนเตอร์การ์นิเย่ เมน ร่วมทำกิจกรรม ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์

อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ พรีเซนเตอร์การ์นิเย่ เมน ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับลอรีอัล ประเทศไทยในครั้งนี้ ทำให้ได้เห็นถึงการร่วมแรง ร่วมใจ การมีส่วนร่วมร่วมกันในการทำความดี สร้างประโยชน์คืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมของพนักงานลอรีอัล ประเทศไทยอย่างแข็งขัน ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆ โดยครั้งนี้นับเป็นการร่วมกิจกรรม L’Oréal Citizen Day เป็นครั้งแรก ในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน”

พนักงาน ลอรีอัล ประเทศไทย เก็บขยะบริเวณป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู

สำหรับกิจกรรมเก็บขยะบริเวณป่าชายเลนในครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกิจการเพื่อสังคมที่กำลังมาแรงอย่าง GEPP ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรับซื้อขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล “ต้องขอขอบคุณ ลอรีอัล ประเทศไทย ที่ชวน GEPP มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน โดยขยะที่เก็บได้ทั้งหมดราว 250 กิโลกรัม จะถูกนำเข้ากระบวนการของ GEPP ในการคัดแยก ทำความสะอาด และนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งพลังงานที่ได้จากการรีไซเคิลเทียบเท่ากับการชาร์จโทรศัพท์มือถือได้มากถึง 43,000 ครั้ง ซึ่งนับเป็นพลังงานสะอาดที่เกิดจากการนำของเหลือทิ้งอย่างขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม” นายจาตุรงค์ แตรวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญการเก็บ หรือ GEPP Master กล่าวให้ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม

นายจาตุรงค์ แตรวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญการเก็บ หรือ GEPP Master จากกิจการเพื่อสังคมGEPP ให้ความรู้เรื่องการเก็บและคัดแยกขยะแก่พนักงาน ลอรีอัล ประเทศไทย และ เข้าร่วมกิจกรรม ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์

นางอินเนส กล่าวทิ้งท้ายว่า “ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาของกิจกรรม L’Oréal Citizen Day พนักงานลอรีอัล ทั่วโลก ทำกิจกรรมเพื่อคืนประโยชน์คืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมกันกว่า 1 ล้านชั่วโมง โดยแต่ละปีมีพนักงานกว่า 30,000 คน จาก 65 ประเทศร่วมกิจกรรม และในประเทศไทย เราตั้งใจให้กิจกรรมสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมและชุมชนในด้านต่างๆ ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและแสดงพลังจิตอาสาอย่างแท้จริง”

Previous «
Next »